посадових осіб

Відповідно до рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  “Автоводсервіс” від 22.04.2016р. та Статуту Товариства: ЗВІЛЬНЕНО з 22.04.2016р.:   

-Голова Наглядової ради Слободян Iгор Анатолiйович, частка в статутному капіталі 229958 акцій (86,125%), на посаді перебував з  08.06.2011р.

-член Наглядової ради  Огірчук Алла Дмитрівна, частка в статутному капіталі 31143 акцій (11,663%), на посаді перебувала з08.06.2011р.

-член Наглядової ради   Мензул Микола Миколайович,  частка в статутному капіталі 0 акцій 0 %, на посаді перебував з  08.06.2011р.

-Ревізор Товариства  Юрченко Антоніна Сергіївна, частка в статутному капіталі 0 акцій 0 %, на посаді перебувала з08.06.2011р.

Відповідно до рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  “Автоводсервіс” від 22.04.2016р. та Статуту Товариства  ПРИЗНАЧЕНО з 25.04.2016р. на строк 3 роки:

-Голова Наглядової ради Слободян Iгор Анатолiйович, частка в статутному капіталі 229958 акцій (86,125%), попередня посада - Голова Наглядової ради ПрАТ "Автоводсервіс".

-членНаглядовоїради  ОгірчукАллаДмитрівна, часткавстатутномукапіталі 31143 акцій (11,663%), попередні посади: ПрАТ  “Автоводсервіс- членНаглядовоїради,лікарполіклінікиГолосіївськогор-ну №2.

-членНаглядовоїради   МензулМиколаМиколайовиччасткавстатутномукапіталі 0 акцій 0 %, попередні посади: ПрАТ  “Автоводсервіс- членНаглядовоїради,  дирекція  Укрводкомунгоспуводій.

 -Ревізор Товариства  Юрченко Антоніна Сергіївна, частка в статутному капіталі 0 акцій 0 %, попередніпосади: ПрАТ "Автоводсервіс"- Ревізор акціонерного товариства,менеджер-логістик. Посадова особа не має судимостей за посадові або корисливі злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Всі вказані посадові особи  не мають судимостей за корисливi або посадовi злочини та не дали згоди на розкриття паспортних даних.